บทความ

การใส่ปุ๋ยข้าวโพดแต่ละ อายุช่วง

ทำไมเราแนะนำให้ใส่ปุ๋ยข้าวโพดหวาน/ข้าวเหนียว 3 ครั้ง...... 1.ใส่ปุ๋ยรองพื้น N-P-K เพื่อให้ต้นอ่อนข้าวโพดได้ใช้สำหรับการพัฒนาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ได้ตั้งแต่ภายหลังการงอก........ 2. ใส่ปุ๋ย N เมื่อ...
Read More